LOTNY FESTIWAL PIWA

Lotne Flanki

Regulamin Zawodów w Lotne Flanki 2023

Rozdział 1 – Informacje Ogólne

 1. Zawody organizowane są przez Lotny Festiwal Piwa (zwanym dalej Organizatorem), we współpracy z firmą Craft Event.
 2. Zawody odbędą się 3.06.2023 r. w Gliwicach na terenie Lotnego Festiwalu Piwa.
 3. Do udziału w turnieju uprawnione są zgłoszone wcześniej poprzez formularz internetowy zespoły, które spełniły wszystkie warunki zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Rezygnacja zespołu musi zostać przesłana drogą mailową na adres Organizatora: biuro@lotnyfestiwalpiwa.pl
 4. Lista zespołów zostanie podana przez Organizatora najpóźniej w dniu 2.06 br. na stronie wydarzenia na Facebooku Flanki LFP.
 5. Każdy z graczy musi posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, na każde wezwanie Organizatora lub Sędziego ma obowiązek okazać dokument. W przypadku stwierdzenia i potwierdzenia nieprawidłowości, drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
 6. W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

Rozdział 2 – Zasady organizacji i gry

 1. Rejestracja drużyn przybyłych na miejsce turnieju odbywać się będzie w godzinach ustalonych przez Organizatora (i podanych najpóźniej na 7 dni przed zawodami).
 2. System rozgrywek podany będzie najpóźniej na 2 dni przed zawodami. Preferowany przez Organizatorów jest system pucharowy (przegrana drużyna odpada z turnieju).
 3. W przypadku niestawienia się drużyny na mecz, sędzia wzywa zespół przez mikrofon. W przypadku niestawienia się drużyny w tym czasie (kompletnej), zostaje przyznany walkower.
 4. Przed każdym meczem odbywa się losowanie stron oraz drużyny która rozpoczyna mecz przez kapitanów w obecności sędziego.
 5. Gracze wykonują rzuty w kolejności jeden za drugim wzdłuż wytyczonej linii.
 6. Po trafieniu drużyna rzucająca pije napój aż do komendy STOP. Chwycenie puszki/butelki jest dozwolone dopiero po strąceniu butelki na środku boiska. Dozwolone jest kucanie.
 7. Po opróżnieniu butelki/puszki NALEŻY TEN FAKT ZGŁOSIĆ SĘDZIEMU. NIEDOPUSZCZALNE JEST SAMODZIELNE ODWRACANIE POJEMNIKA PO NAPOJU – skutkować może rzutem karnym dla drużyny przeciwnej.
 8. Jeśli pojemnik był pusty, zostaje odłożony na bok, gracz odchodzi na bok i czeka na zakończenie rozgrywki.
 9.  Każdy odpowiedzialny jest za swój napój, niedozwolone jest zamienianie się jak i picie za kogoś z drużyny.
 10. W przypadku strącenia puszki/butelki czy przez nieuwagę czy przez rzut przeciwnika, w przypadku wylania się zawartości, drużynie przeciwnej przydzielany jest dodatkowy rzut (rzut karny).
 11. Rzut karny może być zarządzony w przypadku:

  – wylania zawartości butelki/puszki
  – picia po komendzie STOP
  – picia w przypadku nie trafienia
  – wulgarnego i niesportowego zachowania, również w stosunku do sędziego
  – w innych uzasadnionych przypadkach, decyzją sędziego.
 12. Komenda STOP podawana przez sędziego pojawia się w momencie, kiedy na środku ponownie została ustawiona puszka/butelka, a wszyscy gracze są za swoją linią gry.

Rozdział 3 – Inne ważne zagadnienia

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie zawodów rzeczy osobistych zawodników.
 2. Wszelkie sprawy nie ujęte oraz wszelkie interpretacje Regulaminu leżą po stronie sędziego meczu oraz organizatora zawodów.
 3. Jeśli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na przeprowadzenie turnieju, Organizator poinformuje najpóźniej na 7 dni przed zawodami o dalszych krokach (przełożenie terminu, zmiana miejsca, odwołanie).

Organizator zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia pisemnych zmian w Regulaminie, najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszego pojedynku w ramach zawodów.